Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2011.gada 12.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 7.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 12.decembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-648
TA-2075 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-2734  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""   Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  K.Cirsis K.Sirmā Ž.Ābele J.Kučāne S.Lūse I.Indzere D.Medvedeva  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-3036  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu""   Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  Z.Galinska  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-651
TA-2806 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Brūne (Izglītības un zinātnes ministrija)  E.Severs A.Vrubļevskis A.Kalniņš  Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-595
TA-2949 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  J.Eiduks (Satiksmes ministrija)  J.Iesalnieks G.Zadraks  Izskatīts MKK sēdē