Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 6.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 1.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 6.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-100
TA-1610 
(saņemts priekšlikums jautājumu skatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra klātbūtnē) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vesere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Apsītis S.Ābrama I.Eglītis M.Kučinksis  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-84
TA-1734 
Likumprojekts "Mediācijas likums"  Tieslietu ministrija  I.Ilgaža (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-83
TA-1733 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  I.Ilgaža (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē