Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 13.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks

Rīgā 2012.gada 9.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 13.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-269
TA-1663 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē