Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 10.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 6.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 10.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-1967  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju""  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  K.Kinča  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-727
TA-1982 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  K.Kinča  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-726
TA-2066 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  K.Kinča  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-728
TA-1985 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  K.Kinča  Izskatīts MKK sēdē