Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 27.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada  23.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 27.maijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-164
TA-2194 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Ezernieki", Naudītes pagastā, Dobeles novadā" Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma Naudītes pagastā, Dobeles novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  S.Sidiki  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-163
TA-803 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-161
TA-2308 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā" Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts īpašuma objekta "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  S.Sidiki  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-223
TA-807 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK un jautajums noraidīts 
1.5.  VSS-181
TA-2358 
Jautājums svītrots  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  TA-894  Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijas padotībā esošās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radītajiem zaudējumiem valsts budžetā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Grūberte (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Ozoliņa L.Bernāne A.Līdaka L.Šulca  Izskatīts MKK sēdē