Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2014.gada 3.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2014.gada  31.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2014.gada 3.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-730
TA-9 
Likumprojekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vesere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Mežals B.Gulbe T.Jansone I.Jurisone A.Done G.Zeltiņš G.Lukstiņa J.Upeniece  Izskatīts MKK sēdē