Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2015.gada 23.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2015.gada  19.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2015.gada 23.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-791
TA-241 
Pamatnostādņu projekts "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"  Labklājības ministrija  I.Lipskis (Labklājības ministrija)  G.Ignats  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-1137
TA-303 
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2015.gadam"  Ārlietu ministrija  A.Grinberga (Ārlietu ministrija)  I.Vaivare   Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-925
TA-332 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izveides un izmantošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Eberhards (Finanšu ministrija)  S.Ozola L.Barbara K.Ancāne S.Šķiltere I.Raugze  Izskatīts MKK sēdē