Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2015.gada 10.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Jānis Reirs

Rīgā 2015.gada  7.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2015.gada 10.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-487
TA-1599 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  A.Rudzīte (Finanšu ministrija)  D.Pelēkā M.Vītols I.Pētersone N.Krūzītis S.Semjonovs O.Karčevskis A.Novikova K.Godiņš A.Leitāne-Šķēle I.Brice J.Endziņš D.Pečate I.Krustozoliņa I.Eglītis L.Meņģelsone I.Olafsone S.Graikste M.Brencis  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-1620  Konceptuāls ziņojums "Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru"   Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)  D.Jasko A.Dūdiņš A.Čemme   Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-219
TA-1573 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)  S.Uzuliņa G.Arāja D.Rancāne I.Raugze  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-119
TA-1604 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)  S.Uzuliņa G.Arāja D.Rancāne I.Raugze D.Gulbe  Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  TA-1454  Noteikumu projekts "Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Papule (Izglītības un zinātnes ministrija)  L.Buceniece M.Jansone A.Veidemanis I.Kalniņa A.Melle I.Vanaga I.Priževoite K.Bērziņš E.Martinsons I.Pavloviča N.Bergs I.Salna D.Zaļupe O.Kokāne L.Meņģelsone I.Olafsone S.Graikste J.Antropova I.Komisare  Izskatīts MKK sēdē