Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 8.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  4.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 8.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1134
TA-2814 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"  Aizsardzības ministrija  R.Ražuks (Aizsardzības ministrija)  S.Lepere R.Zaļais R.Rugevica  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-990
TA-2910 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija  K.Soms (Ekonomikas ministrija)  M.Jurušs L.Otto I.Antipova  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-2878  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  L.Liepa (Labklājības ministrija)  I.Rudzīte  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-896
TA-2538 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Draudiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Šults V.Valainis I.Peipiņa R.Sproģe L.Anteina   Izskatīts MKK sēdē