Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 22.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  .janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 22.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-865
TA-2818 
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija  V.Bajārs (Satiksmes ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-810
TA-2831 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  L.Kokorēviča (Finanšu ministrija)  I.Lipovska I.Silabriede  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1208
TA-2700 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste G.Važa I.Peipiņa  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-661
TA-4 
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija  E.Celmiņa (Labklājības ministrija)  D.Grabe L.Šulca  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-830
TA-19 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"  Labklājības ministrija  L.Liepa (Labklājības ministrija)  D.Jakaite V.Boļšakova I.Bērziņa  Jautajuma izskatīšanu atlikt