Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 29.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  24.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 29.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1043
TA-2887 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  I.Runča S.Šķiltere  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1044
TA-2888 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  I.Runča  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1025
TA-2717 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37, 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Beļskis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  M.Liberts S.Zvidriņa  Izskatīts MKK sēdē