Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 5.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  1.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 5.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-50  Konceptuāls ziņojums "Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Stinka (Ekonomikas ministrija)  S.Vīksna I.Blumbergs I.Ligere M.Stirāns Z.Sproģe   Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-870
TA-2886 
Noteikumu projekts "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Lipovska D.Berkolde L.Kokorēviča L.Osīte V.Kalns J.Račko R.Vītiņš K.Kinča E.Bērziņa I.Bērziņa A.Ozols  Izskatīts MKK sēdē