Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 5.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  1.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 5.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-983
TA-139 
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Geitus-Eitvina E.Rožulapa Z.Bruģe D.Ģēģers M.Straume  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-247  Informatīvais ziņojums "Par labklājības nozarē īstenotajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"  Labklājības ministrija  I.Kārkliņa (Labklājības ministrija)  M.Ivanovs E.Bistere E.Šadris   Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-759
TA-348 
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  L.Buceniece (Izglītības un zinātnes ministrija)  A.Rudzīte I.Vanaga I.Dundure I.Bērziņa D.Kājiņa G.Catlaks M.Langrāts L.Švirksta R.Kārkliņš G.Kušķe A.Petere   Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-758
TA-350 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  L.Buceniece (Izglītības un zinātnes ministrija)  L.Švirksta I.Vanaga I.Dundure D.Kājiņa G.Catlaks M.Langrāts A.Rudzīte R.Kārkliņš G.Kušķe A.Petere   Izskatīts MKK sēdē