Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 19.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā - finanšu ministre

Dana Reizniece-Ozola
Rīgā, 2018.gada  14.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 19.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-759
TA-348 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  L.Buceniece (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Vanaga  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.2.  VSS-758
TA-350 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  L.Buceniece (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Vanaga  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  TA-442  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Bisenieks(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  O.Fiļipovičs I.Lipovska  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-164
TA-2636 
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)  I.Olafsone A.Maldups J.Tomsons Ģ.Verners M.Ankalniņš  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-109
TA-534 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  G.Paidere D.Kiopa J.Račko I.Dāboliņa D.Dzērviniece A.Apsītis  Izskatīts MKK sēdē