Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 26.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  21.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 26.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-759
TA-348 
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  L.Buceniece (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Vanaga I.Bērziņa E.Boguša V.Preisa I.Dundure A.Rudzīte G.Catlaks L.Švirksta G.Kušķe  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-758
TA-350 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  L.Buceniece (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Vanaga E.Boguša I.Dundure A.Rudzīte G.Catlaks L.Švirksta G.Kušķe  Izskatīts MKK sēdē