Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 21.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 15.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 21.maijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-6
TA-822 
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  M.Auders  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-121
TA-844 
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  K.Cinkus A.Zīriņš L.Eņģele D.Hildebrante  Izskatīts MKK sēdē