Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 28.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 23.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 28.maijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1216
TA-904 
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"  Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)  A.Apaņuks B.Logina T.Vectirāns M.Ramanis O.Karčevskis I.Ligere A.Airiainen Z.Niedra I.Reinšmite S.Dzene A.Janvars I.Stikāns I.Apsīte B.Vītoliņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-50
TA-834 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  L.Ansone (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē