Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 22.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  17.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 22.oktobrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-1826  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu par 2017.pārskata gada peļņu"  Satiksmes ministrija  K.Ozoliņš (Satiksmes ministrija)  I.Līce J.Kanels K.Kiļups K.Bāra  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-1827  Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu no 2018.-2023.gada pārskata gadu peļņas"  Satiksmes ministrija  K.Ozoliņš (Satiksmes ministrija)  I.Līce J.Kanels K.Kiļups K.Bāra  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-2013  Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem"   Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  E.Kudure B.Vītoliņa I.Lošaka G.Āboltiņš I.Olafsone L.Liukiša  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-1966  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Šadris R.Bremšmits  Izskatīts MKK sēdē