Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 12.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 7.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 12.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-78
TA-854 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Draudiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Peipiņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-27
TA-1338 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  I.Ošenieks K.Godiņš I.Brice A.Draudiņš  Izskatīts MKK sēdē