Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2019.gada 7.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2019.gada  2.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 7.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-2674  Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"   Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)  A.Apaņuks A.Akermanis R.Irklis L.Sadoviča K.Zariņa A.Lapiņš D.Berkolde E.Kobzeva P.Leiškalns E.Šaicāns L.Dreijalte K.Ločmelis J.Irbe K.Stepanovs A.Kārkliņš  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-2641  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz sprieduma izpildes izdevumus izpildu lietā par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju"  Tieslietu ministrija  I.Ilgaža (Tieslietu ministrija)  A.Spore G.Berlande I.Kucina E.Ramute I.Gratkovska  Izskatīts MKK sēdē