Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2019.gada 14.janvāra sēdes darba kārtība (Ministru kabineta komitejas sēde 4.februārī nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2019.gada  9.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 14.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-785
TA-2584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija  L.Pranta (Finanšu ministrija)  S.Šķiltere A.Lapiņš L.Vucāne  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-600
TA-2707 
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  A.Upena  Izskatīts MKK sēdē