Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Paplašinātās MKK 2019.gada 4.marta sēdes darba kārtība (Ministru kabineta komitejas sēde 25.martā nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  28.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA PAPLAŠINĀTĀS KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 4.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-408  Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada vienošanās un domstarpību protokola projekts  Finanšu ministrija  I.Komisare (Finanšu ministrija)  B.Tisenkopfa I.Runkovska, A.Lapiņš Ē.Lukmans I.Vanaga Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji