Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2006.gada 26.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 21.jūnijā
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 26.jūnijā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-180
TA-1543 
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2006.-2008.gadam   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  S.Rāgs    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1337
TA-878 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"  ĀRLIETU MINISTRIJA  N.Penke     Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-1668  Par nekustamo īpašumu Rīgas rajonā, Salaspils lauku teritorijā, "Valsts zivsaimniecība Dole"   EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
L.Straujuma
N.Riekstiņš
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-1720  Par nekustamo īpašumu Kuldīgas rajonā, Pelču pagastā, "VZA Pelči"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
L.Straujuma
N.Riekstiņš
 
Izskatīts MKK sēdē