Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2006.gada 17.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 12.jūlijā
14.jūlijā plkst. 13:55 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 17.jūlijā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-287
TA-1702 
Ekonomikas ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.- 2009.gadam
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Šmits  A.Liepiņš
 
Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1841  Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra sēdes protokola Nr.5 54.§ "Par informatīvo ziņojumu par esoši situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju programmas plānošanā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Krūze  A.Liepiņš
S.Aleksejeva
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-1854  Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 71   EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
M.Budovskis
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1076
TA-2809 
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  I.Pilmanis  A.Krutja  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-562
TA-1880 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"  SATIKSMES MINISTRIJA  M.Gorodcovs    Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  TA-905  Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā, Bukultu ielā pārdošanu"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Bauers    Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-487
TA-1430 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi par vilcienu kustības un manevru darbu"
 
SATIKSMES MINISTRIJA  J.Eiduks  A.Dunskis  Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  VSS-44
TA-1851 
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un novēršanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Raugze  I.Ciukša  Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  VSS-590
TA-1721 
Par Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra sēdes protokollēmuma (prot Nr.10 17.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem"" izpildi  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  J.Čakste    Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-1368
TA-271 
Koncepcijas projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Straume  A.Teteris
A.Jaunsleinis
J.Raščevskis
R.Strode
J.Jalinska
I.Bruņenieks
 
Izskatīts MKK sēdē 
3.2.  TA-1747  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.63, 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23, 44.§) "Par bērna uzvārda noteikšanu, ja vienam vai abiem bērna vecākiem ir ārvalsts pilsonība"" noteiktā uzdevuma izpildi" un Ministru kabineta protokollēmuma projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un starpministriju sanāksmes protokola ar Izglītības un zinātnes ministriju pievienošanas neiespējamību""  TIESLIETU MINISTRIJA  V.Jarkina    Izskatīts MKK sēdē