Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2007.gada 3.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 28.novembrī
3.decembrī plkst. 8:10 precizēta


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 3.decembrī
plkst. 10:00

Informējam, ka š.g.3.decembrī pirms Ministru kabineta komitejas sēdes
plkst.10:00 notiks Ministru kabineta ārkārtas sēde.

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1356
TA-3129 
Koncepcijas projekts par elektronisko vēlēšanu sistēmas izveidi  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  I.Leišavnieks  U.Bisenieks
I.Gaidele 
Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1401
TA-3201 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (179.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Zeļenkova  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1403
TA-3218 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.50840080159) Gulbenes rajonā, Rankas pagastā, "Rankas arodvidusskola", sastāvā ietilpstošas neapbūvētas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 50840080163) daļas 3,05 ha platībā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-749
TA-2761 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija  J.Dambis    Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-972
TA-2858 
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  M.Gorodcovs    Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-828
TA-2860 
Noteikumu projekts "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  M.Gorodcovs    Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-1524
TA-3245 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija  J.Kancēvičs  A.Lukstiņš
I.Krauklis 
Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.7.  VSS-679
TA-2372 
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"  Tieslietu ministrija  O.Geitus-Eitvina    Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  VSS-1425
TA-3138 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu rajona Taurenes pagasta pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  P.Kalaneps    Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-982
TA-3171 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.980 "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām""
 
Veselības ministrija  L.Ruškule    Izskatīts MKK sēdē 
3.2.  VSS-617
TA-3060 
Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plāna projekts 2007.-2009.gadam  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  I.Leišavnieks  I.Šrādere
U.Bisenieks 
Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu