Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2009.gada 16.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2009.gada 12.februārī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 16.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1713
TA-315 
Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādņu projekts 2009.–2015.gadam   Ekonomikas ministrija  E.Beļskis (Ekonomikas ministrija)  M.Paņkova   
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-3571  Informatīvais ziņojums "Par Rojas ostas attīstības perspektīvām un plānu to īstenošanai" (Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)  Satiksmes ministrija  A.Maldups (Satiksmes ministrija)  J.Megnis   
2.2.  TA-3802  Informatīvais ziņojums "Par valsts galvotā aizdevuma Rojas ostas pārvaldei atmaksu" (Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)     
2.3.  VSS-862
TA-26 
Par daļu (1703 m2 platībā) no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā (Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-861
TA-28 
Par daļu (30300 m2 platībā) no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā (Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
2.5.  VSS-1694
TA-1363 
Par daļu (13100 m2 platībā) no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā (Saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka   
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-1549
TA-238 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Kivriņa (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Klāvs   
3.2.  VSS-1776
TA-198 
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Tieslietu ministrija  A.Zikmane (Tieslietu ministrija)  S.Sausiņa A.Kursītis L.Amatniece   
3.3.  VSS-1026
TA-56 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""  Zemkopības ministrija  A.Briņķe (Zemkopības ministrija)     
Skatīt protokolu