Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2009.gada 29.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā apstiprināta
2009.gada 27.jūnijā plkst. 14:10 precizēta
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 29.jūnijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-33
TA-2183 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas projekts 2009.–2013.gadam   Ministru prezidents  N.Vilnītis (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)  A.Vilks  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-521
TA-1847 
Valsts civilās aizsardzības plāna projekts  Iekšlietu ministrija  A.Pencis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-806  Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu projekts 2009.-2013.gadam   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Arhipova (Izglītības un zinātnes ministrija)  J.Ekmanis E.Grēns  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1379  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagasts, Valkas rajons, Launkalnes pagasts, Valkas rajons – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 032 daļu 3,8 ha platībā"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka D.Zepa  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-2047
TA-2150 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu rajons"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka D.Zepa  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-2151  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 11.decembra rīkojuma Nr.799 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 55, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  A.Matīss (Ekonomikas mistrija)  M.Līdumniece  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-256
TA-1054 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.152 "Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā""   Iekšlietu ministrija  T.Mihailova (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  TA-2266  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības valsts inspekcijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Vāgnere (Izglītības un zinātnes ministrija)   E.Martinsons  Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  TA-2267  Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Vāgnere (Izglītības un zinātnes ministrija)  E.Martinsons  Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  TA-2268  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Vāgnere (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  TA-2161  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.411 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""   Kultūras ministrija  S.Zvidriņa (Kultūras ministrija)    Atsaukts 
2.9.  VSS-1999
TA-428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85""  Satiksmes ministrija  J.Vaitužs (Satiksmes ministrija)  A.Ramoliņš E.Šķēls  Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu