Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2009.gada 23.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 18.martā


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 23.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1967
TA-595 
Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.–2009.gada plānošanas ciklam  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1893
TA-678 
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu projekts 2010.-2016. gadam (Saņemts ekonomikas ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz 2 nedēļām)   Ekonomikas ministrija  Z.Liepiņa (Ekonomikas ministrija)  G.Ābele A.Gulbis  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1879
TA-663 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs 8052", Carnikavas novadā, Rīgas rajonā"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1505
TA-3166 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Bulduru prospektā 5, Jūrmalā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Zeļenkova  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-3932  Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Brūne (Izglītības un zinātnes ministrija)  E.Martinsons T.Berdņikova  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-1408
TA-3695 
Par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļām  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  M.Vildava S.Sidiki  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-1999
TA-428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85"" (Saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt līdz š.g. 20.aprīlim)   Satiksmes ministrija  J.Vaitužs (Satiksmes ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-1801
TA-847 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai""  Zemkopības ministrija  A.Reinholds (Zemkopības ministrija)  M.Blūma J.Dzenis R.Sīle  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu