Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2010.gada 11.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 7.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 11.oktobrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1077
TA-2622 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Aglonas stacija", Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1078
TA-2625 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Krimulda", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)   E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-549
TA-2559 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Antonovs (Finanšu ministrija)  I.Liepa  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-2659  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Urtāne (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  M.Gorškova   Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-964
TA-2587 
Informatīvais ziņojums par papildu nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2011. gadā nodrošināšanai   Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.6.  TA-2594  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Zemkopības ministrija  A.Balode (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-981
TA-2699 
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  G.Ābele (Ekonomikas ministrija)  D.Merirands K.Stepanovs  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-2727  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  V.Silkane (Iekšlietu ministrija)  U.Zemmers   Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-587
TA-2714 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"   Veselības ministrija  K.Zālīte (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu