Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2011.gada 21.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada .martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2011.gada 21.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-88
TA-624 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Vīņaudu ezers", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  A.Strapcāns  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-942
TA-3237 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Merirands (Ekonomikas ministrija)  I.Ruško  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-646  Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  I.Eglītis  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-648  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  I.Eglītis  Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-1219
TA-476 
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un plānotajām darbībām pārkāpumu mazināšanai"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  L.Vucēne  Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-752
TA-392 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija  J.Eiduks (Satiksmes ministrija)  J.Iesalnieks  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-41
TA-688 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana""   Finanšu ministrija  A.Antonovs (Finanšu ministrija)  D.Rancāne G.Auders  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-707  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi""   Zemkopības ministrija  G.Melkins (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu