Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2005.gada  28.decembrī
2006.gada 2.janvārī plkst. 9:45 precizēta 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 2.janvārī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-2333  Koncepcijas projekts "Par fiksēta ienākuma nodokļa ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmējiem (saimnieciskās darbības veicējiem)"
(Skat. arī darba kārtības 3.1.jautājumu)
 
FINANŠU MINISTRIJA  D.Robežniece  A.Orehova
A.Kaļāne
 
Izskatīts MKK un jautājums noraidīts 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1202
TA-2691 
Likumprojekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  I.Šnepsta    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.2.  VSS-1200
TA-2695 
Likumprojekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  I.Šnepsta    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.3.  VSS-1194
TA-2696 
Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  G.Dāboliņš    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.4.  VSS-1195
TA-2694 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Pencis    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.5.  VSS-1193
TA-2701 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Marhels    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.6.  VSS-1196
TA-2700 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  I.Šnepsta    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.7.  VSS-1199
TA-2698 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  I.Šnepsta    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.8.  VSS-1197
TA-2697 
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  I.Šnepsta    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.9.  VSS-1198
TA-2692 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  I.Šnepsta    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.10.  TA-3339  Informatīvais ziņojums par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju programmas plānošanā  FINANŠU MINISTRIJA  A.Ūbelis    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.11.  VSS-1179
TA-2718 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  I.Heldorfa  L.Namniece  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.12.  VSS-815
TA-3205 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Matīss  I.Heldorfa
Ģ.Graudups
I.Eglītis

 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.13.  VSS-812
TA-2284 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  S.Araslanova    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.14.  TA-3327  Informatīvais ziņojums par izmaiņām valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" restrukturizācijas pabeigšanā  SATIKSMES MINISTRIJA  U.Magone  U.Pētersons
S.Semjonovs
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.15.  TA-2926  Par Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 44.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru un kravas pārvadājumiem"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  SATIKSMES MINISTRIJA  J.Vaitužs    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.16.  VSS-1791
TA-3345 
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksu par aeronavigācijas un VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem un to sadales kārtību"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Muižnieks    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.17.  VSS-1185
TA-3238 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināti valsts kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, publisko maksas pakalpojumu izcenojumi"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Ļubļina-Goldmane    Izskatīts MKK un jautājums noraidīts 
2.18.  VSS-1805
TA-3352 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  L.Straujuma  L.Jansone
D.Rungule
Ņ.Rakstiņa
A.Krauze
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-3370  Informatīvais ziņojums "Par iespējām piemērot 15 % ienākuma nodokļa likmi visiem komersantiem"  FINANŠU MINISTRIJA  D.Robežniece  A.Orehova
A.Kaļāne
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
Skatīt protokolu