Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 15.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 10.maijā
15.maijā plkst.11:20 precizēta 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 15.maijā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-203
TA-1249 
Valsts kancelejas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

 
MINISTRU PREZIDENTS  M.Krieviņš    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
1.2.  VSS-270
TA-1015 
Transporta attīstības pamatnostādņu projekts 2007.-2013.gadam
 
SATIKSMES MINISTRIJA  I.Rozenšteine    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1880
TA-1054 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  FINANŠU MINISTRIJA  D.Robežniece  T.Fjodorova
I.Pētersone
J.Gailītis
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.2.  TA-541  Informatīvais ziņojums par iespējām sekmēt zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu valsts ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai  EKONOMIKAS MINISTRIJA  U.Sarma    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.3.  VSS-7
TA-1057 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (74.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.4.  VSS-8
TA-1070 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, Jūras ielā 53 un Jūras ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā""   EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.5.  TA-1213  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (67.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.6.  TA-1214  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.7.  TA-1729  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa rīkojuma Nr.137 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Raiņa bulvārī 25" atzīšanu par spēku zaudējušu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  I.Kalniņa  Izskatīts MKK un jautājums noraidīts 
2.8.  VSS-528
TA-1232 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  E.Rorbaka  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.9.  VSS-1722
TA-168 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība"  TIESLIETU MINISTRIJA  E.Šķibele  S.Vīgante  Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.10.  VSS-201
TA-1231 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.707 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  L.Straujuma    Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
2.11.  VSS-1228
TA-194 
Noteikumu projekts "Labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtība, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Z.Auce  I.Džonsone
I.Bāra 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-1235  Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijas projekts   EKONOMIKAS MINISTRIJA  U.Sarma  A.Teteris
O.Karčevskis
U.Sakne
J.Kisiels
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
3.2.  TA-1230  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pašvaldību institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai"  FINANŠU MINISTRIJA  K.Ketners  S.Zvidriņa
B.Tisenkopfa
 
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 
Skatīt protokolu