Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.46

2009.gada 28.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas direkcijas vadītāja - vēstniece

-

I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārsa vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts

TA-3540 ____________________________________

(I.Leišavnieks, E.Zalāns, A.Kampars, E.Repše, L.Straujuma, M.Riekstiņš, B.Rozentāle, S.Seņkāns, M.Segliņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 4.punktā minēto uzdevuma izpildes termiņu un precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdē.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uzaicināt biedrības "Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācijas" un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas ekspertus piedalīties Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
4. Valsts kancelejai Ministru prezidenta uzdevumā uzaicināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "First Data International" ekspertu U.Bērziņu piedalīties Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
5. Atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns atstāj sēžu zāli, nesagaidot pieņemto lēmumu par koncepcijas projekta tālāko virzību.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"

TA-4421 ____________________________________

(J.Pone, I.Aleksandroviča, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 60. un 61.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītajā noteikumu projektā attiecībā uz ostu pārvaldēm;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2799 ____________________________________

(J.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā:
2.1. aktualizētu likumprojekta anotāciju;
2.2. Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Latvijas Nacionālās Kravu ekspeditoru un loģistikas asociācijas, Latvijas Loģistikas asociācijas un Rīgas Tehniskās universitātes ekspertu atzinumus par sagatavoto likumprojektu.
3. Valsts kancelejai pēc aktualizētās anotācijas un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un Ministru prezidenta uzdevumā uzaicināt piedalīties Ministru kabineta sēdē šī jautājuma izskatīšanā tos šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētos atzinumu sniedzējus, kas savos atzinumos izsaka iebildumus par izstrādāto likumprojektu.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-2773) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-2771).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2773 ____________________________________

(J.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. svītrot likumprojektā paredzēto likuma spēkā stāšanas datumu;
2.2. aktualizēt likumprojekta anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Muitas likumā" (TA-2799) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-2771).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2771 ____________________________________

(J.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai;
2.1. svītrot likumprojektā paredzēto likuma spēkā stāšanas datumu;
2.2. aktualizēt likumprojekta anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Muitas likumā" (TA-2799) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-2773).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"

TA-3608 ____________________________________

(I.Ilgaža, E.Dreimane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai izteikt Tiesu ekspertu likumu jaunā redakcijā, iestrādājot tajā likumprojektā paredzētos grozījumus, un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

TA-4725 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā zemkopības ministra J.Dūklava priekšlikumu, noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.
2. Zemkopības ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā līdz 2010.gada 1.martam .
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai""

TA-4832 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā, ka izglītības un zinātnes ministre T.Koķe atsauc iesniegto noteikumu projektu, projektu komitejas sēdē neskatīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai""

TA-4833 ____________________________________

(L.Sīka, D.Grūberte, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-4834 ____________________________________

(L.Sīka, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane