Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.3

2010.gada 18.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Šnore

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pasākumu plāna projekts nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam

TA-13 ____________________________________

(U.Augulis, I.Vjakse, E.Egle, M.Segliņš, D.Robežniece, A.Kampars, I.Uļjanova, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. plāna projekta 6., 12., 13., 14., 16. un 19.pasākumam paredzēt izpildes termiņu 2010.gada 2.ceturksnis;
2.2. plāna projekta 16.pasākumam kā atbildīgo institūciju paredzēt Labklājības ministriju;
2.3. izvērtēt priekšlikumu plāna projektu papildināt ar pasākumu, kas paredz konkursa nolikumos ietvert arī iespējamā atalgojuma vidējo apmēru;
2.4. kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt priekšlikumu plāna projektā ietvert pasākumus attiecībā uz augsta riska nozarēm;
2.5. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Tieslietu ministrijai izvērtēt Darba devēju konfederācijas priekšlikumu par darba devēju organizāciju reģistra izveidi un iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-4026 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši panāktajai vienošanai ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Naturalizācijas pārvaldes likvidāciju"

TA-71 ____________________________________

(J.Citskovskis, L.Mūrniece, I.Pētersone, M.Lazdovskis, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. aizstāt rīkojuma projekta nosaukumā vārdu "likvidāciju" ar vārdu "reorganizāciju" un attiecīgi precizēt rīkojuma projekta tekstu;
2.2. svītrot rīkojuma projekta 6.1.apakšpunktā vārdus "laika periodā no 2010.gada 1.janvāra";
2.3. precizēt rīkojuma projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3.punktā minēto;
2.4. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot Iekšlietu ministrijai veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, kā arī veicot grozījumus ievērot, ka nav maināms institūcijas nosaukums;
2.5. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-4889 ____________________________________

(S.Saukuma-Kaša, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā-
Juridiskā departamenta vadītāj I.Gailīte