Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.9

2010.gada 1.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

 J.Dūklavs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-357 ____________________________________

(K.Lore, R.Vējonis, E.Zalāns, E.Dreimane, J.Dūklavs)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Vides ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju divu mēnešu laikā sagatavot rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu valsts zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā un iesniegt to izskatīšanai ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajā starpinstitūciju darba grupā.
3. Ekonomikas ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētajā darba grupā izskatīto rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu valsts zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā iesniegt izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2799 ____________________________________

(J.Stinka, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 3.panta redakciju atbilstoši panāktajai vienošanai ar biedrību "Latvijas loģistikas asociācija";
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2773 ____________________________________

(J.Stinka, J.Dūklavs)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2771 ____________________________________

(J.Stinka, J.Dūklavs)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15


Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
J.Dūklavs

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane