Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

24

2011.gada 20.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Straujuma

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 5D, Rīgā" Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 5D, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-1446 ____________________________________

(K.Lore, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 5D, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 5D, Rīgā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Zemgales olimpiskajam centram"

TA-1473 ____________________________________

(A.Brūne, L.Medina, E.Severs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt anotāciju, norādot, ka Eiropas Volejbola konfederācijas izsniegtā sporta zāles identifikācijas karte Nr.LAT-10-08 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales olimpiskais centrs" atbilstoši likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmās daļas 5.punktam ir uzskatāma par starptautiskās sporta federācijas apliecinājumu, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavpils olimpiskajam centram"

TA-1474 ____________________________________

(A.Brūne)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt anotāciju, norādot, ka Eiropas Volejbola konfederācijas izsniegtā sporta zāles identifikācijas karte Nr.LAT-10-07 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils olimpiskajam centrs" atbilstoši likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmās daļas 5.punktam ir uzskatāma par starptautiskās sporta federācijas apliecinājumu, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

TA-511 ____________________________________

(K.Stepanovs, J.Pūce, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.jūnija sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-513 ____________________________________

(K.Stepanovs, J.Lukss, A.Pabriks, O.Karčevskis, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 15.punktā ietvertā 2.pielikuma 7.punktu, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane