Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.31

2011.gada 8.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta juriskonsults

-

I.Mēkons

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu fonda ieviešanas koncepcijas projekts

TA-1809 ____________________________________

(E.Valantis, D.Rancāne, J.Pūce, L.Medina, I.Mēkons,A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, koncepcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. aktualizēt rīkojuma projektā norādītos termiņus;
2.2. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka ieguldījumu fonda nodošana SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" notiek saskaņā ar 2008.gada 16.jūlijā noslēgto līgumu ar Eiropas Investīciju fondu;
2.3. papildināt koncepcijas projektu ir informāciju, kādā veidā notiks komunikācija ar Eiropas komisiju, kā arī attiecīgi precizēt rīkojuma projekta 7.punktu;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.augusta sēdē.
 
2.§
Pasākumu plāna projekts administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem

TA-1883 ____________________________________

(R.Osvalde, L.Medina, M.Čakste, M.Lazdovskis, D.Lucaua, A.Štokenbergs, M.Pūķis, E.Saulītis, L.Čapkeviča, R.Vējonis, I.Apsīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Tieslietu ministrijai kopā ar Valsts kanceleju nedēļas laikā saskaņot plāna projekta 17.1.apakšpunkta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Domi un Ekonomikas ministriju, ņemot vērā, ka komitejas sēdē tiek atbalstīts Latvijas Pašvaldību savienības un Rīgas domes viedoklis, 23.punkta redakciju ar Finanšu ministriju un Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju un saskaņoto punktu redakcijas iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nedēļas laikā:
3.1. precizēt rīkojuma projekta 2.punkta redakciju jautājumu par saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija iepriekš izteiktos iebildumus neuztur spēkā;
3.2. aizstāt rīkojuma projekta 6.punktā vārdu " izbraukuma" ar vārdu "ielu";
3.3. precizēt plāna projekta 2.punkta preambulu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un plāna projekta 22.punktu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Finanšu ministriju;
3.4. precizēt plāna projekta 5.punktu, neattiecinot pasākumu uz konfiscētajām precēm atbilstoši Finanšu ministrijas ierosinājumam;
3.5. svītrot plāna projekta 9.punktu;
3.6. precizēt plāna projekta 13.punktu, papildinot atbildīgās institūcijas ar Finanšu ministriju;
3.7. precizēto rīkojuma projektu un saskaņoto plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.augusta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-1775 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""

TA-1861 ____________________________________

(L.Agleniece, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta juriskonsults
I.Mēkons