Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.37

2011.gada 19.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamneta direktore

-

I.Mangule

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

I.Olafsone

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

-

D.Kurpniece

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par "Uzticamo uzņēmumu sarakstu""

TA-2238 ____________________________________

(J.Stinka, L.Medina, I.Olafsone, A.Kampars, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt koncepcijas projektu ar indikatīvu grafiku un izpildāmajiem kritērijiem, lai paplašinātu juridisko personu loku iespējai tikt uzņemtiem uzticamo uzņēmumu sarakstā;
2.2. precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētais grafiks ir aktualizējams, izpildot rīkojuma projekta 4.punktu;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās

TA-1676 ____________________________________

(D.Kurpniece, E.Upīte, M.Brencis, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 3.punkta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas pārstāvja priekšlikumam un paredzēt, ka minētās metodikas izstrādei tiek veidota darba grupa, kurā iekļaujamas arī citas kompetentās un iesaistītās institūcijas;
2.2. aizstāt rīkojuma projekta 5.punktā skaitli un vārdu "1.septembrim" ar skaitli un vārdu "1.decembrim";
2.3. saskaņot koncepcijas projekta redakciju ar Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamentu, kā arī attiecīgi precizēt rīkojuma projekta redakciju;
2.4. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte