Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2014.gada 6.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

M.Manika

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnies - departamenta direktora vietnieks

-

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu pojekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

TA-857 ____________________________________

(J.Spiridonovs, S.Poželaite, D.Siliņa, D.Pavļuts, A.Freimanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu;
2.2. precizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu, paredzot, ka licenciāts informē Ekonomikas ministriju par plānotajām darbībām, bet papildu atļauja vai apstiprinājums no Ekonomikas ministrijas nav jāsaņem;
2.3. ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus, lai līdzsvarotu visu pušu intereses, atkārtoti izvērtēt jautājumu par noteikumu projektā paredzēto eksperimentālās ogļūdeņražu ieguves termiņu;
2.4. tehniski precizēt noteikumu projektu, norādot projektā minētās summas EUR;
2.5. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane