Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.2

2014.gada 13.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

P.Vaivars

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

-

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3814 ____________________________________

(D.Palčevska, V.Reitere, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēde vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-3812), likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (TA-3811) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (TA-3815).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-3812 ____________________________________

(D.Palčevska, V.Reitere, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēde vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-3814), likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (TA-3811) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (TA-3815).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-3811 ____________________________________

(D.Palčevska, V.Reitere, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēde vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-3814), likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (TA-3812) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (TA-3815).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane