Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2014.gada 24.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.8.55

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 4.punktā doto uzdevumu

____________________________________

(A.Kaļāne, S.Šķiltere, L.Medina, I.Pētersone-Godmane, B.Bāne, J.Dūklavs, A.Matīss, A.Vilks, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves, Tieslietu ministrijas pārstāves un Iekšlietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) 4.punktā doto uzdevumu izpildes rezultātiem un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem.
2. Finanšu ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā esošo valsts īpašumu apsaimniekošanas un juridisko formalitāšu sakārtošanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"

TA-228 ____________________________________

(J.Spiridonovs, M.Stirāns, Z.Niedra, B.Bāne, R.Vējonis, R.Eņģelis, J.Dzenis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) izvērtēt papildus nepieciešamos resursus biodīzeļdegvielas aprites uzraudzībai, kuras ražošanā tiek izmantota hidrogenēta augu eļļa, un iesniegt attiecīgu informāciju Ekonomikas ministrijā.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. precizēt likumprojektā ietverto biomasas definīciju, svītrojot komatu pēc vārdiem "bioloģiskas izcelsmes produktu";
3.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot:
3.2.1. ka jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā veiktajiem aprēķiniem biodīzeļdegvielas aprites uzraudzībai, kuras ražošanā tiek izmantota hidrogenēta augu eļļa, izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā;
3.2.2. uzdevumu Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt iespēju sašaurināt atbalstu atbalsta programmās biogāzei un biodegvielai, kuras ražošanā izmanto kukurūzu;
3.3. precizēto likumprojektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 9.40


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane