Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.9

2014.gada 3.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Daugulis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

P.Barons

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas juriskonsults

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

TA-857 ____________________________________

(J.Spiridonovs, S.Požulaite, J.Dūklavs, A.Daugulis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai organizēt tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācijas pārstāvjiem un Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācijas pieaicinātajiem ekspertiem, lai atkārtoti izvērtētu jautājumu par eksperimentālās ogļūdeņražu ieguves termiņu, un iesniegt Valsts kancelejā izvērstu informāciju par tikšanās rezultātiem, kā arī, ja nepieciešams, precizēto noteikumu projektu.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-266 ____________________________________

(S.Liepiņa, J.Upeniece, S.Sidiki, S.Bajāre, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane