Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.11

2014.gada 17.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja

-

D.Melbārde

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

M.Manika

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

TA-438 ____________________________________

(A.Ozola, I.Apsīte, S.Bajāre, V.Dombrovskis, G.Puķītis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, nosakot, ka likumprojektā paredzētā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk – regula 528/2012) pielāgošana īstenojama piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju jautājumu par atbildīgajām institūcijām un kompetencēm regulas 528/2012 pielāgošanai;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:25


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane