Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.46

2005.gada 14.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors


-


J.Bunkšs

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


R.Zīle

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

 Koncepcijas projekts par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk
atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi

TA-2659______________________________________________________

(I.Heldorfa, P.Barons, A.K.Kariņš, M.Kučinskis, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 5. un 6.punktā minēto;

2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.714 "Kārtība, kādā tiek veikti militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumi""

TA-2742______________________________________________________

(I.Angere, E.Ektermane, E.Repše, E.Rinkēvičs, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Aizsardzības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;

2.2. sagatavot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts noslēpumu";

2.3. precizēto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

  

3.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.121 "Noteikumi par kārtību, kādā civilā aviācija un militārā aviācija izmanto lidlaukus""

TA-2404______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, E.Ektermane, E.Repše, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Aizsardzības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu, norādot konkrētus kritērijus, pēc kuriem Aizsardzības ministrijai ir jāvadās, piešķirot aviācijas sporta biedrībām iespēju bez atlīdzības izmantot militārās aviācijas lidlauku;

2.2. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

4.§

 Informatīvais ziņojums par SIA "Lattelekom" fiksētā elektronisko
sakaru tīkla modernizācijas programmas ieviešanas gaitu

TA-2806______________________________________________________

(I.Zeidaka, A.K.Kariņš, S.Āboltiņa, A.Šlesers, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 1. Atlikt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju divu mēnešu laikā atkārtoti izvērtēt kārtību, kādā informējams Ministru kabinets par SIA "Lattelekom" fiksētā elektronisko sakaru tīkla modernizācijas ieviešanas gaitu, un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

5.§

 Noteikumu projekts "Kārtība un termiņi pārejai
uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu"

TA-2807______________________________________________________

(R.Bergmanis, A.Čerņakovs-Neimarks, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.447 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu"" (TA-2808).

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.447 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-2808______________________________________________________

(R.Bergmanis, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība un termiņi pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu" (TA-2807).

 

7.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu ienākšanas
ostā un iziešanas no ostas saistītajām formalitātēm"

TA-2427______________________________________________________

(J.Lagzdons, Dz.Hadoņina, G.Drunka, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība", precizējot kuģu radīto atkritumu aprites kontroli ostā. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.

 

8.§

 Informatīvais ziņojums par valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībai 2006.gadā

TA-2820______________________________________________________

(M.Roze, I.Āboliņš, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. papildināt ziņojuma 7.3.apakšpunktā sadaļu "Atbalsta saņemšanas nosacījumi" ar uzdevumu minēto nosacījumu iestrādāt Ministru kabineta normatīvajā aktā;

2.2. ziņojuma 7.3.apakšpunktā paredzēt, ka dokuments par latvāņu apkarošanas pasākumu īstenošanu izstrādājams sadarbībā ar Vides ministriju;

2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.novembra sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

9.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""

TA-2824______________________________________________________

(M.Pēkalis, G.Bērziņš, G.Legzdiņš, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.novembra sēdē.

 

10.§

 Noteikumu projekts "Valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas
apmērs un kārtība, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus,
pensiju un pabalstu izmaksas"

TA-1399______________________________________________________

(R.Muciņš, B.Gribuste, E.Repše, E.Ektermane, G.Bērziņš, A.Šlesers, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24.panta trešās daļas deleģējumam;

2.2. divu nedēļu laikā kopīgi ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt iespējamos risinājuma variantus par ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu interesēm;

2.3. precizēto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.30

 

 

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību