Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.47

2005.gada 21.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes
lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

-

P.Krīgers

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās

 


-


E.Ektermane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.12


-


R.Zīle

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

Koncepcijas projekts par vienota ārkārtējās
palīdzības tālruņa numura 112 ieviešanu Latvijā

TA-1383
(2003)______________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, E.Repše, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 1. Rīkojuma projekta un koncepcijas projekta izskatīšanu atlikt.

2. Iekšlietu ministrijai triju nedēļu laikā:

2.1. atkārtoti saskaņot koncepcijas projektu ar Satiksmes ministriju un Veselības ministriju;

2.2. saskaņoto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai komitejas sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

2.§

 Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"

TA-2443______________________________________________________

(Dž.Innusa, O.Braža, R.Vējonis, G.Bērziņš, K.Gerhards, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 3.§

 Informatīvais ziņojums par izdienas pensiju piešķiršanas praksi

TA-2705______________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

 1. Informatīvā ziņojuma un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta izskatīšanu atlikt.

2. Labklājības ministrei sniegt atbildi uz š.g. 20.septembra Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vēstuli Nr.9/9-4.2-205, paredzot, ka pašreiz virzāmi izskatīšanai Saeimā jau iesniegtie priekšlikumi par izdienas pensijām, bet jauni priekšlikumi par izdienas pensiju piešķiršanu pašreiz nav atbalstāmi.

3. Labklājības ministrijai pusgada laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā konceptuālus priekšlikumus par izdienas pensiju piešķiršanu.  

 

4.§

 Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-2194______________________________________________________

(J.Endziņš, S.Āboltiņa, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

5.§

 Likumprojekts "Fizisko personu saimnieciskās darbības likums"

TA-2864______________________________________________________

(J.Endziņš, S.Āboltiņa, M.Roze, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 1. Atlikt likumprojekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta izskatīšanu.

2. Tieslietu ministrijai triju mēnešu laikā likumprojektu savstarpēji saskaņot ar likumprojektu "Zemnieku un zvejnieku saimniecības likums"
(TA-2565), likumprojektu "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (TA-2566) un kopā ar anotācijas IV sadaļā norādītajiem nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

6.§

Likumprojekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums"

TA-2891______________________________________________________

(A.Ļublins, O.Spurdziņš, A.Šlesers, M.Kučinskis, G.Bērziņš, R.Jonītis, M.Pūķis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt likumprojekta 6.panta redakciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto priekšlikumu jautājumā par līgumu slēgšanas termiņu
(8-12 gadi);

2.2. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) jautājumā par tarifu noteikšanas mehānismu un atbildīgo institūciju, un metodiku sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanai;

2.3. izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu jautājumā par likumprojekta turpmākās virzības savstarpējo saskaņošanu ar jautājumu par reģionu pašvaldībām;

2.4. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 7.§

 Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-2900______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) jautājumā par tarifu noteikšanas mehānismu un atbildīgo institūciju, un metodiku sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanai;

2.2. izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu jautājumā par likumprojekta turpmākās virzības savstarpējo saskaņošanu ar jautājumu par reģionu pašvaldībām;

2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

8.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2895______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) jautājumā par tarifu noteikšanas mehānismu un atbildīgo institūciju, un metodiku sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanai;

2.2. izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu jautājumā par likumprojekta turpmākās virzības savstarpējo saskaņošanu ar jautājumu par reģionu pašvaldībām;

2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 9.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

TA-2897______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) jautājumā par tarifu noteikšanas mehānismu un atbildīgo institūciju, un metodiku sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanai;

2.2. izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu jautājumā par likumprojekta turpmākās virzības savstarpējo saskaņošanu ar jautājumu par reģionu pašvaldībām;

2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

10.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2899______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) jautājumā par tarifu noteikšanas mehānismu un atbildīgo institūciju, un metodiku sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanai;

2.2. izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu jautājumā par likumprojekta turpmākās virzības savstarpējo saskaņošanu ar jautājumu par reģionu pašvaldībām;

2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

11.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-2894______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) jautājumā par tarifu noteikšanas mehānismu un atbildīgo institūciju, un metodiku sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanai;

2.2. izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu jautājumā par likumprojekta turpmākās virzības savstarpējo saskaņošanu ar jautājumu par reģionu pašvaldībām;

2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Terminoloģijas izstrādes, saskaņošanas,
apstiprināšanas, publiskošanas, lietošanas un grozīšanas kārtība"

TA-1815______________________________________________________

(I.Druviete, E.Ektermane, S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

 1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo terminu datubāzi"

TA-1818______________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

 1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.32

 

 

 Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību