Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.48

2005.gada 28.novembrī

 

Sēdi vada:

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes
lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

V.Andrējeva

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors


-


A.Zabašta

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.30


-


R.Zīle

 

 

Tiesību aktu projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Datorspēļu izplatīšanas noteikumi"

TA-2865______________________________________________________

(S.Rāgs, E.Ektermane, A.Baštiks, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu un anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 5.punktā minēto, kā arī saskaņot noteikumu projektu ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Ekonomikas ministrijā nosūtīšanai Eiropas Komisijai izvērtēšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta instrukciju Nr.1. "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektu");

2.3. pēc projekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju to iesniegt Valsts kancelejā.

 

 2.§

 Noteikumu projekts "Par doktora grāda piešķiršanas
(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"

TA-2850______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītāja aizsardzības ministra š.g. 24.novembra vēstulē Nr.1-5/584 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

3.§

 Noteikumu projekts "Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji"

TA-2945______________________________________________________

(A.Kalvītis)

 Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītāja aizsardzības ministra š.g. 24.novembra vēstulē Nr.1-5/584 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

4.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

TA-2112______________________________________________________

(D.Pavļuts, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Kultūras ministrijai:

2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto;

2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

5.§

 Rīkojuma projekts
"Par Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras izveidi"

TA-2878______________________________________________________

(A.Zabašta, G.Bērziņš)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras nolikums" (TA-2941), noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums"" (TA-2940) un rīkojuma projektu "Par telpu nomu Rīgā, K.Valdemāra ielā 33" (TA-3028).

 

6.§

 Noteikumu projekts "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras nolikums"

TA-2941______________________________________________________

(A.Zabašta, E.Ektermane, M.Roze, J.Reirs, G.Bērziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:

2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Zemkopības ministriju;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras izveidi" (TA-2878), noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums"" (TA-2940) un rīkojuma projektu "Par telpu nomu Rīgā, K.Valdemāra ielā 33" (TA-3028).

3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam sagatavot un iesniegt Saeimai izskatīšanai 2.lasījumā nepieciešamos priekšlikumus likumprojektam "Publisko iepirkumu likums", lai nodrošinātu iespēju sistēmas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā pieņemt lēmumu par sistēmas lietotāja īslaicīgu bloķēšanu vai izslēgšanu no tās.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta nolikums""

TA-2940______________________________________________________

(A.Zabašta, G.Bērziņš)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras izveidi" (TA-2878), noteikumu projektu "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras nolikums" (TA-2941) un rīkojuma projektu "Par telpu nomu Rīgā, K.Valdemāra ielā 33" (TA-3028).

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences
pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Savienības
programmu vistrūcīgākajām personām"

TA-2949______________________________________________________

(M.Roze, A.Lapiņš, E.Ektermane, A.Masejeva, G.Bērziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 29.novembra sēdē.

 

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība"

TA-2291______________________________________________________

(I.Doniņa, J.Reirs, R.Vējonis, G.Bērziņš)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 10.§

Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, K.Valdemāra ielā 33"

TA-3028______________________________________________________

(I.Gaidele, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras izveidi"
(TA-2878), noteikumu projektu "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras nolikums" (TA-2941) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums"" (TA-2940).

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.05

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Veselības ministrs
G.Bērziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību