Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.49

2005.gada 5.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece

-

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

S.Zvidriņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja


-


K.Vāgnere

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.15


-


L.Milenberga

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

 Koncepcijas projekts par fizisko personu
biometrijas
datu izmantošanu Latvijā

TA-2912______________________________________________________

(A.Stepens, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 3.punktā minēto, kā arī precizēt koncepcijas projekta informatīvās daļas 13.lappusē 5.punktā minēto prognozi par apstākļiem, kas veidosies, ja Latvijas Republikā netiks izveidota tiesiskā bāze biometrijas datu apstrādei;

2.2. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

2.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem
valsts atbalsta programmai "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai""

TA-2901______________________________________________________

(R.Aleksejenko, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc projekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

 

3.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās
tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā"

TA-3078______________________________________________________

(E.Cilinskis, E.Ektermane, I.Nikuļceva, R.Vējonis, V.Legzdiņš, A.Kalvītis)

 1. Noteikumu projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Vides ministrijai:

2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju, kā arī izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;

2.2. sagatavot apkopojumu tabulas veidā par nesaskaņotajiem jautājumiem, norādot argumentētu viedokļa pamatojumu tālākai lēmuma pieņemšanai;

2.3. precizēto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto apkopojumu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 8.decembrim plkst.13.00.

 

 4.§

 Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-3061______________________________________________________

(M.Rāzna, J.Rekšņa, A.Matīss, G.Bērziņš, A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

 1. Noraidīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.

3. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju divu mēnešu laikā izstrādāt modeli, kas nodrošinātu drošu bērnu atrašanos uz ceļa diennakts tumšajā laikā, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus normatīvo aktu projektus tā īstenošanai.

 

5.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-3092______________________________________________________

(E.Kirilova, D.Grīnberga, O.Spurdziņš, H.Demakova, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un līdz š.g. 5.decembrim plkst.15.00 iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Likumprojektu par grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumprojektu par grozījumiem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" izskatīt Valdību veidojošo frakciju koalīcijas padomes š.g. 5.decembra sēdē jautājuma izlemšanai par sagatavoto likumprojektu turpmāko virzību.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.55

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību