Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.50

2005.gada 12.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

E.Repše

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes
lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

S.Zvidriņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

J.Rekšņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.05


-


L.Milenberga

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

 Koncepcijas projekts "Platjoslu tīklu
attīstības stratēģija
2006. - 2012.gadam"

TA-2936______________________________________________________

(R.Bergmanis, A.Ūbelis, A.Dombrovskis, G.Krasovskis, S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. saskaņot koncepcijas projekta redakciju ar Finanšu ministriju;

2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai līdz 2006.gada 6.janvārim iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši struktūrfondu vadību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts un pašvaldību iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī komercdarbības atbalsta kontroli regulējošiem normatīvajiem aktiem izstrādātu Eiropas Savienības struktūrfondu vienotā programmdokumenta 1.3.3.aktivitātei "Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus" ieviešanas dokumentāciju, tajā skaitā projektu specifiskos vērtēšanas kritērijus un saskaņojumu Eiropas Savienības struktūrfondu vienotā programmdokumenta 1.3.3.aktivitātei "Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus" ieviešanas dokumentācijas tālākai virzībai no Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, piecām plānošanas reģionu attīstības aģentūrām, Iepirkumu uzraudzības biroja un Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta;

2.3. saskaņot koncepcijas projekta kopsavilkuma 3.2.apakšpunkta "Valsts atbalsta modeļa varianti" redakciju ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju;

2.4. rīkojuma projektu, saskaņoto koncepcijas projektu, kopsavilkumu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.decembra sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

2.§

 Noteikumu projekts "Erotiska un pornogrāfiska
rakstura materiālu aprites noteikumi"

TA-2377______________________________________________________

(L.Dīzenberga, H.Demakova, J.Rekšņa, D.Pavļuts, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka minēto ekspertu komisiju izveido Iekšlietu ministrija;

2.2. svītrot noteikumu projekta 2., 3., 4. un 5.punktu un sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam minētās definīcijas iestrādāt Bērnu tiesību aizsardzības likumā;

2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra"
publisko pakalpojumu cenrādis"

TA-2216______________________________________________________

(L.Ruškule, R.Vējonis, U.Līkops, L.Straujuma, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.decembra sēdē.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atklātā konkursa "Kultūras un vēstures mantojuma
efektīva izmantošana tūrisma attīstībā" projektu pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas
un lēmuma pieņemšanas kārtību"

TA-2699______________________________________________________

(R.Aleksejenko, H.Demakova, R.Vējonis, D.Pavļuts, E.Ektermane, A.Ūbelis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju un Kultūras ministriju;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 5.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2227______________________________________________________

(A.Draudiņš, O.Spurdziņš, M.Kučinskis, G.Bērziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

 1. Iesniegto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.

3. Atzīmēt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pēc termina "publiska vieta" saskaņošanas ar Finanšu ministriju sagatavotos grozījumus iesniegs Saeimā kā priekšlikumus likumam "Par nodokļiem un nodevām" (Nr.1426).

 

6.§

 Noteikumu projekts "Par doktora grāda piešķiršanas
(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"

TA-2850______________________________________________________

(I.Druviete, A.Melnis, J.Vētra, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. papildināt noteikumu projekta 2.punktu ar Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Transporta sakaru institūtu, Latvijas Policijas akadēmiju;

2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji"

TA-2945______________________________________________________

(A.Melnis, J.Vētra, E.Ektermane, I.Druviete, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. svītrot noteikumu projekta 18.punktā vārdus "Padomes sastāvā nedrīkst būt un";

2.3. saskaņot noteikumu projekta 35.punkta redakciju ar Latvijas Rektoru padomi;

2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

8.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās
tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā"

TA-3078______________________________________________________

(E.Cilinskis, S.Āboltiņa, L.Straujuma, E.Ektermane, E.Repše, I.Heldorfa, A.Kalvītis)

 1. Atkārtoti atlikt jautājuma izskatīšanu.

2. Vides ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu un attiecīgi precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai komitejas  sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.20

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību