Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.2

2006.gada 9.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
ekonomikas ministrs


-


A.K.Kariņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes
lietās


-


J.Reirs

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


L.Milenberga

 

 

Tiesību aktu projekti

 

1.§

 Likumprojekts "Koncesiju likums"

TA-2526 ______________________________________________________

(K.Šmits, O.Braža, A.Tiknuss, O.Spurdziņš, S.Āboltiņa, G.Bērziņš, E.Ektermane, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai triju dienu laikā sagatavot finanšu aprēķinu izmaksām, kas nepieciešamas Iepirkumu uzraudzības birojam likumprojektā paredzētā kontroles mehānisma nodrošināšanai, un iesniegt to Ekonomikas ministrijā.

3. Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā:

3.1. precizēt likumprojekta 4.panta redakciju atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām;

3.2. sagatavot finanšu aprēķinu izmaksām, kas nepieciešamas jaunas institūcijas izveidošanai likumprojektā paredzētā kontroles mehānisma nodrošināšanai;

3.3. kopīgi ar Finanšu ministriju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā un 3.2.apakšpunktā sagatavotos aprēķinus atkārtoti, izvērtēt jautājumu par atbildīgo institūciju kontroles mehānisma nodrošināšanai;

3.4. precizēto un saskaņoto likumprojektu un šī protokollēmuma 2.punktā un 3.2.apakšpunktā minētos aprēķinus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

4. Atzīmēt, ka viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms kā Ministru kabineta lieta.

 

 2.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Kohēzijas fonda ietvara dokumentu"

TA-2524______________________________________________________

(A.Ūbelis, E.Ektermane, M.Bičevskis, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto;

2.2. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3.punktā minēto un attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;

2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

3.§

 Likumprojekts "Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums"

TA-2663______________________________________________________

(A.Loskutovs, G.Bērziņš, B.Paševica, A.K.Kariņš)

 1. Iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt.

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pēc Labklājības ministrijas sagatavotā ziņojuma par izdienas pensiju piešķiršanu izskatīšanas (iesniedzams atbilstoši Ministru kabineta komitejas 2005.gada 21.novembra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.47 3.§)) Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.

 

4.§

 Likumprojekts "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā"

TA-3394______________________________________________________

(V.Grapmanis, E.Ektermane, I.Džonsone, M.Roze, A.K.Kariņš)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.janvāra sēdē.

 

5.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3372______________________________________________________

(M.Roze, E.Ektermane, G.Bērziņš, U.Līkops, A.Ozols, S.Āmare-Pilka, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.janvāra sēdē.

 

6.§

 Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmumā
(prot. Nr.53 55.§) "Rīcības plāna projekts Valsts policijas iestāžu darbības pilnveidošanai
(krīzes pārvarēšanai policijas personālsastāva darbības nodrošināšanā)" noteikto uzdevumu
izpildi

TA-2892______________________________________________________

(A.Straume, Dz.Jaundžeikars, E.Ektermane, A.K.Kariņš)

 Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokola 7.paragrāfa 2.punktā minēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

7.§

 Koncepcija par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu
ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma palielināšanu

TA-1984______________________________________________________

(A.Strode, I.Ošiņa, E.Ektermane, A.K.Kariņš)

 1. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju, koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.

2. Iekšlietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredzēt uzdevumu:

2.1. atsaukt Iekšlietu ministrijai Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdē (prot. Nr.53 56.§ 4.punkts) doto uzdevumu;

2.2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju mēneša laikā veikt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm un specializētā valsts civildienesta ierēdņu amatu klasificēšanu saimēs un līmeņos;

2.3. veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem darba samaksas paaugstināšanai, ņemot vērā saskaņotos amatu klasifikācijas rezultātus, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" un līdz 2006.gada 15.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" ieviešanai nepieciešamiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm un specializētā valsts civildienesta ierēdņu darba samaksai.

3. Valsts kancelejai iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 55.§) "Rīcības plāna projekts Valsts policijas iestāžu darbības pilnveidošanai (krīzes pārvarēšanai policijas personālsastāva darbības nodrošināšanā)" noteikto uzdevumu izpildi (TA-2892).

 

 8.§

 Koncepcijas projekts par valsts materiālo rezervju veidošanu, uzglabāšanu un izmantošanu

TA-1751______________________________________________________

(V.Elksnis, M.Kučinskis, E.Ektermane, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Iekšlietu ministrijai precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto. Precizēto koncepcijas projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un precizēto koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.janvāra sēdē.

 

 9.§

 Koncepcijas projekts par reprogrāfisko reproducēšanu

TA-3252______________________________________________________

(U.Lielpēters, M.Zālīte, I.Peipiņa, H.Demakova, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

 1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Kultūras ministrijai divu nedēļu laikā:

2.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. saskaņot koncepcijas projektu ar Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas autoru apvienību, paredzot risinājumu variantus par atlīdzības saņemšanas iespējām laikposmā no 2001. līdz 2006.gadam;

2.3. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

10.§

 Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2956______________________________________________________

(G.Bērziņš, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.janvāra sēdē.

3. Valsts kancelejai, lai nodrošinātu valsts sniegto maksas pakalpojumu un valsts nodevu sistēmas sakārtošanu, sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu:

3.1. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojekta paketē grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot maksas pakalpojumu definīciju un likumā "Par nodokļiem un nodevām", precizējot termina "valsts nodeva" definīciju, lai novērstu iespēju par iestādes pamatfunkciju veikšanu iekasēt gan valsts nodevu, gan maksu par pakalpojumu;

3.2. visām ministrijām mēneša laikā apkopot un iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par attiecīgās ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajai valsts nodevas definīcijai būtu apliekami ar valsts nodevu;

3.3. visām ministrijām nepieciešamos grozījumus attiecīgās nozares normatīvajos aktos noformēt likumprojektu veidā un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojekta paketē.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs"
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2974______________________________________________________

(A.Dūdiņš, E.Ektermane, G.Bērziņš, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Labklājības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta pielikuma 2.punkta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.janvāra sēdē.

 

 12.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

TA-3393______________________________________________________

(S.Zlatoustovs, A.K.Kariņš)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums" (TA-2691), likumprojektu "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums" (TA-2695), likumprojektu "Grozījumi Robežsardzes likumā" (TA-2696), likumprojektu "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (TA-2694), likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" (TA-2700), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (TA-2701), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-2698), likumprojektu "Grozījums Militārā dienesta likumā" (TA-2697) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (TA-2692).

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.25

 

 

Ministru prezidenta vietā -
ekonomikas ministrs
A.K.Kariņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību