Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.3

2006.gada 16.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās
pārvaldes lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs

-

N.Zernis

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāres
vietā - departamenta direktors


-


S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


L.Mankovs

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta vadītāja vietnieks


-


M.Krieviņš

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


L.Milenberga

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 1.§

Koncepcijas projekts finansējuma palielināšanai no 2006.gada līdz 2010.gadam
no valsts budžeta Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai

TA-7______________________________________________________

(A.Pabriks, A.Sekacis, A.Gobiņš, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas programmas projektu no 2006.gada līdz 2010.gadam
(TA-3360).

 

 2.§

 Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas
programmas projekts no 2006.gada līdz 2010.gadam

TA-3360______________________________________________________

(A.Sekacis, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar koncepcijas projektu finansējuma palielināšanai no 2006.gada līdz 2010.gadam no valsts budžeta Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai (TA-7).

 

 

Tiesību aktu projekti

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos
Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un
pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas
un izmantošanas noteikumi""

TA-2284______________________________________________________

(S.Araslanova, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 4.§

 Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

TA- 2809______________________________________________________

(A.Kiškurno, M.Kučinskis, G.Bērziņš, K.Gerhards, A.Pabriks, A.Kalvītis)

 1. Iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt līdz Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2006. - 2016.gadam apstiprināšanai Ministru kabinetā.

2. Ekonomikas ministrijai pēc Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2006. - 2016.gadam apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi precizētu likumprojektu un anotāciju.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu,
rajonu vai vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei"

TA-3368______________________________________________________

(I.Kjahjare, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 6.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības
"Valsts informācijas tīkla aģentūra" pamatkapitālā"

TA-3371______________________________________________________

(A.Bauers, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto eksperta atzinumu par pamatkapitālā ieguldāmo zemesgabalu vērtību.

3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā atzinuma saņemšanas.

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā, Bukultu ielā, pārdošanu"

TA-905
(2004)______________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

 1. Ņemot vērā satiksmes ministra A.Šlesera priekšlikumu, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.

2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

 8.§

 Likumprojekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums"

TA-2891______________________________________________________

(A.Ļublins, A.Latkovskis, T.Jefremova, O.Spurdziņš, I.Gailīte, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. saskaņot likumprojekta 10.panta ceturtās daļas redakciju ar Finanšu ministriju un Konkurences padomi;

2.2. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (TA-2900), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (TA-2895), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā" (TA-2897) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (TA-2899).

 

 9.§

 Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-2900______________________________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums" (TA-2891), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (TA-2895), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā" (TA-2897) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (TA-2899).

 

 10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2895______________________________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums" (TA-2891), likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (TA-2900), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā" (TA-2897) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (TA-2899).

 

 11.§

 Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

TA-2897______________________________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums" (TA-2891), likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (TA-2900), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (TA-2895) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (TA-2899).

 

 12.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2899______________________________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums" (TA-2891), likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (TA-2900), likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (TA-2895) un likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā" (TA-2897).

 

 13.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-2894______________________________________________________

(A.Šlesers, M.Kučinskis, V.Legzdiņš, A.Kalvītis)

 1. Satiksmes ministrija iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atsauc.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.35

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību